MH Development - zet teams aan tot effectief gedrag

U weet het nu zeker: het moet anders. U wilt de snelheid in uw organisatie terug, net als de chemie binnen uw team. Misschien vraagt de markt waarin u zich beweegt om een andere aanpak. Of oriënteert u zich op een herpositionering van uw bedrijf. Hoe dan ook, het is tijd. Tijd om het management en uw team(s) verder te professionaliseren. Om te bepalen: welke kwaliteiten zijn nodig om onze doelen te bereiken?

MH Development begeleidt u in deze transitie: van visie naar gedrag. Met advies, met een concreet ontwerp voor een incompany-programma en met training & begeleiding.
Met meer dan 40 jaar ervaring, zijn we wat je noemt ‘gepokt en gemazeld’ als het gaat om de begeleiding van profit en non-profit organisaties en van snelgroeiende startups tot trotse familiebedrijven.


Advies en Ontwerp

Een verandering inzetten, begint met een goed gesprek

Altijd

In een eerste gesprek maken we kennis. We sparren, klankborden en ontdekken zo samen waar de kern zit van uw uitdaging. Bijvoorbeeld waar het in de praktijk stroef loopt, waar de energie weglekt of waar de spanning zit.

Maar u wilt ook toetsen of datgene wat u ziet juist is. Het is dan een logische stap om na het eerste, oriënterende gesprek verder te praten met de andere directieleden of met het managementteam. De analyse die hieruit voortvloeit, is scherp en deskundig en geeft een goed beeld van de werkelijke situatie.

De psychologie van een bedrijf heeft voor ons geen geheimen

Organisatieprocessen zijn weliswaar complex en culturen vaak weerbarstig. Maar u mag vertrouwen op onze ervaring. We hebben al bij veel bedrijven in de keuken gekeken en hen ondersteund bij het bereiken van hun doelen en bij hun positionering in de markt. We weten precies wat nodig is om uw mensen in beweging te krijgen en om hen aan te zetten tot effectief gedrag. Dat ziet u terug in een doordacht advies en in het bijpassende ontwerp voor een persoonlijk incompany-programma.

O ja: Wij houden van bondig en effectief

En dus zijn het advies en ontwerp van MH Development dat ook. Concreet, doelgericht, duidelijk.    


Training en begeleiding

Trainen en begeleiden is precisiewerk

Want geen enkele organisatie is hetzelfde. De een komt net kijken, de ander heeft haar sporen al verdiend. De ene cultuur is stug, de andere juist zo vloeibaar als water. MH Development ontwikkelt daarom voor elk vraagstuk een training die aansluit op de kenmerken van uw organisatie en van uw team(s).

Met plezier leren levert meer op

Bij de uitvoering van onze trainingen en begeleiding zorgen we daarom voor een goede balans tussen scherpte en fun. We houden het klein, praktisch en toepasbaar. We confronteren, beleven oud en nieuw gedrag, en maken stappen. Samen doen we nieuwe ervaringen op en leren we te leren en te ontwikkelen. Na afloop gaat iedereen met hernieuwde energie en vertrouwen, en als team hechter weer aan het werk.

Training en begeleiding is altijd op basis van kennis en know how

We begrijpen hoe je gedrag stuurt en hoe we met bewezen methoden ervoor zorgen dat het geleerde daadwerkelijk wordt toegepast in de praktijk. En loopt iets anders dan verwacht, dan zijn onze gekwalificeerde trainers in staat de juiste interventie te doen. Kortom: we weten wat we doen en waarom we het doen.

Onze incompany-trainingen zijn opgebouwd uit korte en effectieve sessies. Daarin maken we gebruik van verschillende werkvormen zoals action learning, coaching en intervisie, en werken we met persoonlijkheidsprofielen. Zowel training als begeleiding kan op individueel en op groepsniveau plaatsvinden.

En we zorgen voor de juiste vibe

Want echt: de setting is de helft van het succes. Dus nemen we u graag mee naar bijzondere en inspirerende locaties met de mogelijkheid om samen te genieten van een heerlijke lunch of om af te sluiten met een ontspannen diner.

Meer weten?

Bel ons op 0570-547593 of mail naar office@mh-development.nl

 


Over ons

MH Development is opgericht door senior HR-professional Herman Ouwerkerk en organisatiepsycholoog Marleen Schuite. Een duo dat met plezier ontwikkelt en met veel energie toewerkt naar mooie eindresultaten. Herman en Marleen zijn ontwerpers en regisseurs. Ze zijn bovendien in elk traject uw vaste aanspreekpunt: goed bereikbaar en snel in hun reactie.

 

MH Development werkt samen met de beste trainers en coaches. Professionals die zowel deskundig en flexibel zijn als praktisch en prettig in hun communicatie.    

Marleen

Marleen is psychologe, verbinder, ontwerper en al meer dan 10 jaar ondernemer. Zij begeleidt onder meer managers bij het maken van strategische keuzes en bij het vergroten van hun effectieve gedragsrepertoire. De persoonlijke ontwikkeling van werknemers en managers plaatst zij altijd in de context van de organisatie. Marleen is toegankelijk, bevlogen en ervaren.

 

“Mijn passie ligt bij het realiseren van beweging en groei bij professionals. Ik kies daarbij voor de waarderende benadering: the appreciative inquiry approach. We bepalen dan waar iemands talenten liggen en hoe hij of zij deze kan uitbouwen. De ervaring leert namelijk dat de impact voor het individu en de organisatie het grootst is, wanneer je doorontwikkelt op de bestaande kwaliteiten.“

Herman

Herman is veranderaar, adviseur, manager, organisatieontwikkelaar en al jaren ondernemer. Als HR-manager heeft Herman leren herkennen wat daadwerkelijk effectieve ontwikkelprogramma’s zijn. Bij onder andere Vopak en FrieslandCampina heeft hij grote ontwikkel- en verandertrajecten succesvol doorgevoerd. Herman is een prettige, betrokken en ervaren gesprekspartner die durft te adviseren op alle niveaus.

 

“Ik haal mijn energie uit het behalen van resultaten en heb een scherp oog voor wat hier qua procesontwerp voor nodig is. Samen met de opdrachtgever bepalen we de gewenste resultaten en sparren we over de beste weg hiernaartoe. En wanneer de situatie vraagt om aanpassing, stellen we onderweg de route bij.”

Ervaringen

Odin Groep

De Odin Groep is een IT-onderneming in Hengelo. Via haar drie bedrijven Previder, Heutink ICT en Winvision zorgt de Odin Groep voor tienduizenden online werkplekken, IT-omgevingen, websites en online portalen in de zorg, de bouw en de profitsector. Daarnaast biedt ze meer dan 900.000 leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs de gelegenheid om via online platformen te leren en te werken. 

Ontwikkeltraject

De Odin Groep is een sterk groeiende organisatie en in de loop der tijd waren diverse technische werknemers doorgestroomd naar managersfuncties. ‘Maar’, concludeerden HR-manager Eelco Velthof en financieel directeur Carmelo Messina, ‘de beste technicus is niet automatisch ook de beste manager.’ Er ontstond behoefte aan een leiderschapsprogramma.

Om de leiderschapsvaardigheden van de managers te ontwikkelen werd eerst een leiderschapsprofiel opgesteld dat van toepassing is op alle leidinggevende posities binnen de Odin Groep. Dit profiel vormde vervolgens de kapstok voor het ontwikkeltraject voor het directieteam en de managers en voor het ontwikkeltraject voor de teamleiders. 

Waarom hebben jullie gekozen voor MH Development?

Carmelo Messina: ‘We hebben verschillende partijen gevraagd ons een voorstel te doen voor het ontwikkeltraject. Wat aansprak in het gesprek met Herman en Marleen was dat ze ons het gevoel gaven zich echt in ons te willen verdiepen. Ze vroegen door, hadden gelijk al ideeën over hoe we het traject konden aanvliegen en er ontstond ruimte. En dat past bij deze organisatie. We zijn een ondernemersbedrijf, houden van meters maken. Die cultuur, daar passen Marleen en Herman goed in. En dan gaat het haast vanzelf.’

Wat heeft het ontwikkeltraject jullie opgeleverd?

Eelco Velthof: ‘Het belangrijkste effect van het ontwikkeltraject is reuring en bewustwording. Bij de start ben je bewust onbekwaam. Dan ga je spiegelen en proberen. Het gaat je een keer mis, je reflecteert. Je bent aan het leren en het ontwikkelen. Collega’s vinden elkaar daar ook in: het is begonnen, we zijn op reis en met je eigen rugzak loop je de route af.’ Carmelo vult aan: ‘Een mooie bijvangst is de verbinding in de groep. Binnen Odin hebben we managementlagen, business support en drie bedrijven. Dit traject bracht de managers meer in contact met elkaar: “Ik worstel hiermee, heb jij dat ook?” ‘We hebben natuurlijk geëvalueerd’ merkt Eelco op. ‘Daaruit kwam duidelijk naar voren dat het inzicht in communicatiestijlen erg gewaardeerd werd. Managers hebben elkaar op een andere manier leren kennen en willen nu verder. Dat is winst. Het traject heeft echt wat getriggerd.’

Zou je een dergelijk ontwikkeltraject aanbevelen?

‘Zeker!’ stelt Eelco. ‘Al moet het wel passen bij de cultuur van je organisatie en de ontwikkelfase waarin je zit. Het vraagt namelijk om een bepaalde volwassenheid van je bedrijf. Maar wil je vooruit, dan kan je niet om zo’n traject heen. Het is een voorwaarde om te kunnen groeien.’

Hoe verliep de samenwerking met MH Development?

Carmelo concludeert: ‘Ze hebben impact gemaakt. Zodra ik het gevoel heb dat iemand een riedeltje afdraait, haak ik af. Bij MH Development merk je dat ze het goed willen doen, inhoudelijk, maar vooral ook om ons als organisatie verder te brengen. Herman is procesmatig sterk, Marleen is zeer goed op het intermenselijke aspect. Ook de trainers Maaike en Bas wisten steeds de goede snaar te raken.’

Woningstichting Sint Joseph

Woningstichting Sint Joseph in Almelo biedt betaalbare en kwalitatief deugdelijke (huur)woningen waar mensen nu en in de toekomst met plezier wonen, in een prettige en leefbare buurt en wijk.

Context

Na een intensieve reorganisatie in 2015 is door directie en MT vastgesteld dat er behoefte is aan een cultuuromslag. De manier van leidinggeven en de voorzichtige manier waarop medewerkers met elkaar omgaan, had geleid tot een traditionele cultuur. In zo’n cultuur houden mensen zich onder andere graag vast aan wat gebruikelijk is en stellen ze zich terughoudend op als het gaat om veranderingen. De aanwezige potentie van de medewerkers werd daardoor onvoldoende benut. Die vaststelling vormde de aanleiding voor het visiestuk ‘De nieuwe kijk op functioneren en ontwikkelen’. 

Training

MH Development verzorgde bij Sint Joseph twee basistrainingen gesprekstechnieken: één voor het management en één voor de medewerkers. Hierna volgde een afdelingstraining waaraan zowel de afdelingsleidinggevende als de afdelingsmedewerkers deelnamen.

Herma Hegeman, P&O-adviseur bij woningstichting Sint Joseph kijkt met een goed gevoel terug op de trainingen.

Wat heeft de training jullie opgeleverd?

‘De training heeft ons hele praktische handvatten gegeven over hoe je elkaar laagdrempelig kunt aanspreken zonder dat de ander het gevoel heeft dat hij wordt aangevallen. De eerste weken na de training zeiden we nog regelmatig gekscherend tegen elkaar:  ‘Ik ga even het goede gesprek met je voeren’ en ‘Jij bent vandaag mijn allergie’. We weten nu ook dat het niet zozeer gaat om wat je zegt, als wel dat je wat triggert bij de ander.’

Zou je de training aanbevelen?

‘Ja, want de training geeft een stukje theoretische onderbouwing. Voor sommigen is die theorie herkenbaar, voor anderen was ze volledig nieuw. Maar het was voor iedereen goed om even te horen hoe het nou komt dat communicatie tussen mensen soms wel of juist niet lekker loopt. Wat ook prettig was: we hebben veel geoefend met het geven van feedback. In die oefen-setting kwamen al dingen naar boven en voerden we gelijk al echte feedbackgesprekken met collega’s waar we wat minder goed contact mee hadden, maar dan met de juiste ondertoon.’

Waarom hebben jullie gekozen voor MH Development?

‘Op basis van het visiestuk zijn we overgegaan op een andere manier van beoordelen en functioneringsgesprekken. Herman Ouwerkerk was al betrokken bij de ontwikkeling van dit nieuwe beleid. Het was niet meer dan logisch dat we hem ook vroegen de training te verzorgen die ons zou helpen de gewenste cultuuromslag in gang te zetten.’

Hoe verliep de samenwerking met MH Development?

‘De samenwerking hebben we als zeer prettig ervaren, zeker ook met de trainers. Zij waren confronterend, eerlijk en open. Verder moesten we de training helaas door drukte bij ons uitstellen, maar MH Development bewoog daarin mee. Er was veel mogelijk en ze zorgden voor een goede informatievoorziening: wat doen jullie, wat doen wij, wanneer en hoe. Dat was erg transparant. Ze stemden ook bij hen intern goed af. Als je dan belde, dan wist diegene altijd waar je het over had en dat werkt erg prettig. Kortom: we hebben er een goed gevoel aan overgehouden.’

Werkbedrijf Lucrato

Werkbedrijf Lucrato zorgt voor een duurzame match tussen werkgevers en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De organisatie  streeft ernaar alle werkgevers in de regio sociaal te laten ondernemen. Elkaar verrijken, dat is het doel, met sociale, maatschappelijke en economische winst en werkplezier voor iedereen. Lucrato voert haar werkzaamheden uit voor de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde.

Groepscoaching coördinatoren

Binnen Lucrato werken 8 coördinatoren, verspreid over de verschillende afdelingen. De groep van coördinatoren was kort geleden uitgebreid met medewerkers voor wie de rol van coördinator nieuw was. Lucrato trok daarop MH Development aan voor een coachingstraject. Het doel van dat traject was tweeledig. Enerzijds zou de coaching de mensen fysiek samenbrengen en de onderlinge samenwerking stimuleren. Anderzijds zou het traject  antwoord geven op de vragen: ‘Hoe breng ik mezelf in positie binnen de groep coördinatoren en binnen de organisatie?’ En: ‘Hoe kan ik mijn eigen rol en taken succesvol uitvoeren?’

Wat heeft het coachingstraject jullie opgeleverd?

Jurgen van de Nieuwenhuyzen, manager HR bij Lucrato: ‘Uit een interne evaluatie blijkt dat de deelnemers veel van elkaar hebben opgepikt tijdens het coachingstraject en dat er een soort verbinding is ontstaan die hen helpt in het dagelijks werk. Ze kennen elkaar beter en het is veel makkelijker om elkaar te vinden als ze vragen hebben. De coachingssessies waren dermate succesvol dat de groep in een intervisie-achtige sfeer bij elkaar blijft komen. Daar zijn we heel blij mee.’

Wat vond je het meest krachtig aan het traject?

‘Er is veel tijd gestoken in een goede aftrap. Herman en Marleen zijn met de groep gaan zitten en hebben hen, binnen de context, hun eigen doelen laten bepalen. Daardoor ontstond er veel draagvlak en enthousiasme. In het programma dat ze vervolgens opstelden, was aandacht voor zowel de individu als de groep. Die basis is heel goed neergelegd.

Het tweede sterke punt was de praktijkgerichtheid. De coördinatoren brachten zelf praktijkvoorbeelden in. Zo werd er steeds op casusniveau geoefend en geleerd in relatie tot de bovenliggende doelen. Dat maakte het heel herkenbaar en de uitkomsten hielpen meteen. 

Tot slot nam Herman na iedere sessie contact op. Hij reflecteerde dan vanuit zijn beleving, vroeg naar die van ons en informeerde naar actuele ontwikkelingen. Zo bepaalden we samen of we nog op het goede spoor zaten. Dat is in zo’n coachingstraject van een halfjaar heel belangrijk. Je kunt dan namelijk als coach reacties en opmerkingen beter plaatsen en makkelijker sturen in je sessies. Die afstemming is bijna cruciaal voor succes. En dat werd het dus ook: een uiterst geslaagd traject.

Zou je een dergelijk ontwikkeltraject aanbevelen?

Ja, absoluut. Marleen en Herman zijn prettig in het contact. Heel persoonlijk, zonder poeha, vanuit een warm en persoonlijk contact en met een goede klik. Tegelijkertijd zijn ze ook heel deskundig en zuiver in hun advies. Ze praten je niet naar de mond, maar zeggen gewoon: ‘Dit doe je niet goed en kan je ook anders aanpakken’. Die combinatie van fijne personen, maximaal vertrouwen en deskundigheid maakt dit soort trajecten heel succesvol.

Humanitas Deventer

Humanitas is een zelfstandig woonzorgcentrum in de Deventer wijk Keizerslanden. Haar bewoners zijn mensen met een behoefte aan ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Humanitas zorgt ervoor dat zij zichzelf kunnen zijn in een huiselijke woonomgeving. Verder is Humanitas met al haar functies en mogelijkheden “een goede buur” voor de wijkbewoners.

Wens: effectievere functioneringsgesprekken

Susan Rijks, manager Woonzorg Humanitas Deventer: ‘Een jaar of drie geleden zijn we gestart met de ontwikkeling van ons eigen kwaliteitshuis, Qmanitas. Dit kwaliteitssysteem is opgebouwd uit verschillende onderdelen, waaronder de IK-kwaliteit. Daarin benoemen we welke kwaliteit we verwachten van de medewerkers en wat zij mogen verwachten van het management. Een subonderdeel van die IK-kwaliteit is het functioneringsgesprek dat we graag effectiever wilden inrichten. Daarin heeft niet de manager maar de medewerker de leiding in het gesprek over zijn eigen functioneren. Wij noemen dat gesprek een QIK-gesprek. Om zo’n QIK-gesprek te voeren moeten medewerkers eerst feedback ophalen bij collega’s, bewoners, familieleden en anderen. Maar dat is voor velen nog best moeilijk. We gingen daarom op zoek naar een trainingsbureau om ons daarbij te helpen.’

Waarom kozen jullie voor MH Development?

‘We hebben drie organisaties uitgenodigd een trainingsvoorstel te presenteren en hebben vervolgens de medewerkers laten kiezen. Wat de doorslag gaf? MH Development liet zien de opdracht uiterst professioneel aan te pakken terwijl er toch ruimte was voor een lach of een lolletje. Dat vinden onze medewerkers heel belangrijk. Zo werken zij zelf namelijk ook.’

Wat vond jij het meest krachtig aan dit traject?

Mensen vinden feedback geven en vragen erg spannend. Maar de training was heel veilig en luchtig opgebouwd. Zo begon de training met de vraag: Hoe zien jullie jezelf als team? Je ziet dan gelijk de spanning zakken. Pas daarna werd het persoonlijker met vragen als: Zijn er dingen waarvan ik vind dat ik me daarin zou moeten ontwikkelen? En: Herkennen jullie de dingen die ik noem bij mij?  Die opbouw vond ik heel knap. Want zo voelde het vragen om feedback veel minder eng.’

Wat heeft de training jullie opgeleverd?

‘Ik geloof niet in een training die baanbrekend veranderend is. Dat medewerkers ineens altijd heel goed feedback aan elkaar geven. Maar dankzij de training ging het QIK-gesprek wel meer leven. En wat ook mooi was: tijdens de training werd al waardevolle informatie verzameld. Nu we de QIK-gesprekken voeren, nemen medewerkers dat kaartje met feedback van collega’s mee. We merken ook dat het QIK-gesprek nu echt van de medewerker is. Het is een ander type gesprek geworden en dat is echt ontzettend waardevol.’

Zou je een dergelijke training bij MH Development aanbevelen?

‘Ja. Ze weten bij MH Development heel erg goed waar ze het over hebben. En we zien een positief effect op de inhoud van de QIK-gesprekken.’

Webinar reeks: Het nieuwe leidinggeven

In deze gratis webinar reeks nemen wij jou mee op reis langs de belangrijkste 3 concrete leiderschapsvaardigheden in deze tijd:

1) reactievermogen & effectief eigenaarschap aanbrengen

2) wendbaarheid en besluiten nemen

3) effectief communiceren in een onzekere context 

We gaan in op vragen als: 

  • Wat is er in deze crisis nodig op het gebied van leiderschapsvaardigheden?
  • Hoe houd ik verbinding met mijn teamleden? Welke structuur breng ik aan?
  • Hoe facilitair/ stimuleer ik in deze tijd eigenaarschap bij medewerkers?
  • Hoe communiceer ik mijn visie en ideeën effectief naar medewerkers en partners? 

We geven je bewezen, toepasbare en praktische tips mee. En natuurlijk is er veel ruimte voor vragen van deelnemers aan het webinar!

Inschrijven kan makkelijk en snel!

Deel 1 gemist? Stuur een mail naar office@mh-development.nl en wij sturen je een opname en de handouts.

Deel 2 vindt plaats op: donderdag 30 april om 14:00 en woensdag 6 mei om 10.00 uur.

Inschrijven: https://my.demio.com/ref/25RjlZ6ldiAMk4w2

Deel 3 vindt plaats op: dinsdag 12 mei om 14:00 en donderdag 14 mei om 10:00 uur.

Inschrijven: https://my.demio.com/ref/r4YxHOqODcOGG5Ca